Witamy na RatujemySzpitale.pl

Nasz portal dedykowany jest powstającej właśnie inicjatywie obywatelskiej, której celem jest ratowanie polskich szpitali i ułatwienie Polakom dostępu do leczenia poprzez właściwe - dobrze przemyślane i efektywnie wdrożone - reformy służby zdrowia. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym polska opieka medyczna leży na sercu - zarówno pacjentów, jak i lekarzy oraz ekspertów, aby wspólnie wypracować najlepsze pomysły na zmiany tak konieczne dla niesprawnie funkcjonującej służby zdrowia. Każdy ubezpieczony w NFZ pacjent ma prawo do uzyskania natychmiastowego i odpowiedniego leczenia, a my chcemy takich zmian, które pomogą w skutecznej realizacji tego prawa. Jednym z największych problemów polskiej służby zdrowia jest utrudniony dostęp do należnych pacjentom usług medycznych - specjalistycznych badań, zabiegów, konsultacji u lekarzy specjalistów, co w dużej mierze wynika z niewydolnego systemu organizacyjnego i administracyjnego opieki zdrowotnej a także nieprzystosowanej i skostniałej struktury prawnej.

Naprawa systemu ochrony zdrowia - odpowiedzialne i właściwe zarządzanie całą jego strukturą, które ma znacząco polepszyć sytuację polskiego pacjenta, jest dla nas nadrzędnym celem. Krajowe szpitale toną w długach, a chorzy muszą miesiącami czekać na wizytę do lekarza specjalisty czy badanie diagnostyczne, które ma ratować ich zdrowie, a nawet życie. Dlatego zawiązujemy inicjatywę społeczną, której zamierzeniem jest usprawnienie polskiego systemu świadczenia usług medycznych. Uważamy, że jest to możliwe mimo ograniczonych środków finansowych na niego wygospodarowanych. Wierzymy, że solidarna kooperacja wszystkich obywateli, których pieniądze w postaci składek przeznaczane są na ich opiekę zdrowotną, pozwoli uzdrowić system opieki medycznej mający im służyć. W ramach inicjatywy Ratujemy Szpitale chcemy podejmować wspólne działania i inicjować aktywność społeczną, aby skutecznie wyegzekwować zagwarantowanie należnego nam, nieograniczonego i terminowego dostępu do usług medycznych.

Sytuacja ekonomiczna wielu placówek medycznych jest dramatyczna co bezpośrednio uderza w nas pacjentów. Szpitalom trudno gospodarować racjonalnie przyznanymi przez NFZ środkami, ponieważ są one niewystarczające i nieadekwatne do potrzeb. W ten sposób zwiększa się zadłużenie szpitali, a kolejki oczekujących na świadczenia medyczne wydłużają się. Oprócz tego, że system opieki zdrowotnej powinien zostać jak najszybciej zreformowany, same szpitale również wymagają restrukturyzacji i reorganizacji - lepszego zarządzania, sprawniejszych procedur, mniejszej biurokracji. To wszystko nie stanowi wyłącznie kwestii finansowo-organizacyjnych, ale przede wszystkim niesie realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Ile razy dostęp do specjalistycznej pomocy lekarskiej otrzymujemy dopiero kiedy choroba jest już w zaawansowanym stadium, co wydłuża czas leczenia, znacząco je podraża, lub w ogóle czyni je już nieskutecznym?

Skoro dotychczasowo podejmowane przez kolejne rządy działania nie przynoszą oczekiwanych skutków, czas na inicjatywę społeczną. Wierzymy w społeczeństwo obywatelskie, w solidarne poczynania dla dobra ogólnego. Czas, żeby wziąć sprawy we własne ręce i wyegzekwować na rządzących niezbędne kroki, które uzdrowią chory system polskiej opieki medycznej.